Текстилни етикети - категории

tab-1

Нашивните текстилни етикети се нашата специјалност! Од самото формирање на печатницата до денес ги следиме трендовите и потребите на клиентите и соодветно на нив се надоградуваме со нова и современа опрема.

Денес располагаме со современи и брзи машини кои ни овозможуваат печатење на нашивни текстилни етикети до пет бои одеднаш со одличен квалитет на штампата и постојаност на боите и при перење на 95 С степени.

Истите ги работиме на повеќе видови материјали (сатен, полиестер, памук и најлон), според желбите и потребите на нарачателот.

Испораката ја вршиме лично или по пошта.

ЕКО - БРЕТЕКС

eko
Еколошко друштво
„Вила Зора“ www.vilazora.org.mk

ул. Асном 17 (П.Ф. 165)
1400 Велес
Р. Македонија