breteks2009

Нашата компанија го следи светскиот тренд како од областа на современата технологија така и во поглед на пристапот и обврските кон нашите клиенти.

Интересот е заеднички и единствен, квалитетниот производ пред сé доаѓа и постепено се равива преку идеја, комуникација, развој и производство.

Ние сме флексибилни, јавете се и закажете кратка презентација на наши производи и услуги кај вас во вашата компанија, односно доколку имате време повелете и посетите нé секој работен ден од 08 до 16 часот.

Доставата е наша обврска, испораката ја вршиме лично или по пошта, по ваша желба.

ЕКО - БРЕТЕКС

eko
Еколошко друштво
„Вила Зора“ www.vilazora.org.mk

ул. Асном 17 (П.Ф. 165)
1400 Велес
Р. Македонија